Ostatnie wiadomości

Szukaj

Podziękowania.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i  Wychowawcom  za  zaangażowanie w przygotowanie Balu Karnawałowego dla Naszych Przedszkolaków.
 

Wspomnień Czar.

Tutaj można obejrzeć tegoroczne Jasełka.

 

„Pomóż ptakom przetrwać zimę”

Zapraszamy do udziału  w akcji „Pomóż ptakom przetrwać zimę”organizowanej przez Przedszkole.

Zwracamy się z prośbą o pokarm dla ptaków do naszego karmnika.

Chcemy w ten sposób nauczyć dzieci odpowiedzialności za środowisko naturalne, nauczyć systematyczności oraz dać swoją postawą przykład innym. Dziękujemy  za zaangażowanie.

 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Miło nam poinformować o wynikach ewaluacji zewnętrznej (oceny pracy przedszkola) która była prowadzona od 15 września 2014r.

Wyniki w poszczególnych wymaganiach przedstawiają się następująco:

1.   Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Poziom spełniania A

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Poziom spełniania A

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Poziom spełniania B

4.   Dzieci są aktywne. Poziom spełniania B

5. Respektowane są normy społeczne. Poziom spełniania B

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  Poziom spełniania B

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Poziom spełniania B

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Poziom spełniania B

9. Rodzice są partnerami przedszkola. Poziom spełniania B

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Poziom spełniania B

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poziom spełniania B

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Poziom spełniania B.

 

Oznaczenie poziomów spełniania:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.