Ostatnie wiadomości

Szukaj

UWAGA !!! KONKURS.

WIELKANOCNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zapraszamy do udziału  w konkursie fotograficznym pt. „Moja Wielkanoc”, którego celem jest ukazanie tradycji wielkanocnych kultywowanych  w Państwa domach.


Regulamin konkursu:

1. Konkurs polega na wykonaniu max. 5 zdjęć prezentujących, jak dziecko spędza święta lub się do nich przygotowuje.

2. Wykonane zdjęcia należy zaprezentować w postaci np. albumu, plakatu itp. ozdobionego przez dziecko.

3. Kryteria oceny:

- pomysłowość

- stopień samodzielności (widoczna praca dziecka)

- estetyka

- zgodność z tematem

4. Prace należy dostarczyć do przedszkola „Piastuś”  do 15 kwietnia.

5. Wyniki zostaną ogłoszone 17 kwietnia.

 

Zachęcamy do udziału.

 

Wspomnień Czar.

Tutaj można obejrzeć tegoroczne Jasełka.

 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.

Miło nam poinformować o wynikach ewaluacji zewnętrznej (oceny pracy przedszkola) która była prowadzona od 15 września 2014r.

Wyniki w poszczególnych wymaganiach przedstawiają się następująco:

1.   Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci. Poziom spełniania A

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Poziom spełniania A

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Poziom spełniania B

4.   Dzieci są aktywne. Poziom spełniania B

5. Respektowane są normy społeczne. Poziom spełniania B

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  Poziom spełniania B

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Poziom spełniania B

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Poziom spełniania B

9. Rodzice są partnerami przedszkola. Poziom spełniania B

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Poziom spełniania B

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych. Poziom spełniania B

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. Poziom spełniania B.

 

Oznaczenie poziomów spełniania:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

 

Spotkanie z dentystą.

Dnia  18 września 2014r. w Naszym Przedszkolu odbyło się spotkanie ze stomatologiem. Dziękujemy Pani Wiktorii Caban - Tworkowskiej za pogadankę dla dzieci na temat higieny jamy ustnej. Zdjęcia ze spotkania już  w naszej Galerii.